Tovább, a termékek oldalra

A megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után !
A megrendeléshez az alábbi feltételeket el kell fogadni !


ÁRUÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEINK

A megrendelt termék átvehető szaküzletünkben személyesen, készpénzes vagy (VISA és MASTERCARD alapu) bankkártyás fizetés ellenében.

Ha a megrendelt terméket nem üzletünkben kívánja átvenni, azt - kizárólag írásos megrendelésre - csomagolva, futárszolgálattal (naponkénti feladással, következõ munkanapi kézbesítéssel) juttatjuk el Önhöz. A feladásról, a várható kézbesítésről, az utánvét összegéről és a futárszolgálat elérhetőségéről e-mail-ben értesítést küldünk.

A kézbesítés munkanapokon 8-17 óra között történik.

 A kézbesítéssel kapcsolatos semmilyen egyedi igényt (pl.:  fix időpont, előzetes telefonos egyeztetés,) sajnos nem tudunk garantálni. A szállítást végző cég ügyfélszolgálatával a címzett megrendelő egyeztethet a feladáskor megadott csomagszám alapján, a megadott telefonszámon.   

                          Sikertelen kézbesítési kisérletet esetén a futár a kézbesítést másnap (de csak egy alkalommal) újra megpróbálja. 

 

Csomagküldés esetén fizetés;

- utánvét: készpénzben vagy bankkártyával a kézbesítő futárnak

- előre utalás: csak 10.000,- Ft áruérték feletti vásárlásnál alkalmazható fizetési mód!   

a megrendelés beérkezésének napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon e-mail értesítésben küldjük az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat. Az összegnek a  számlánkon történő jóváírásának napján a csomagot átadjuk a futárszolgálatnak kézbesítésre. A számla eredeti első példányát a csomagban küldjük.

- utólagos átutalással csak arra külön megállapodással rendelkező törzsvásárlóink fizethetnek.

A futárszolgálat (ÁFA-t is tartalmazó) bruttó díja
(elõre)átutalással, vagy utánvét kezelésével (tájékoztató kivonat):

Súly/kg
Érték/Ft-ig
Átutalásnál
Utánvétnél
0-5
3000 - 150 000
1 400,- Ft
1 800,- Ft
5-10
3000 - 150 000
1 500,- Ft
2 000,- Ft
10-20
3000 - 150 000
1 700,- Ft
2 200,- Ft
20-40
3000 - 150 000
2 000,- Ft
2 500-, Ft
       
0 - 5
3.000,- Ft áruérték alatt
 
1 990,- Ft
       
 
Csomag csere (visszáru)
+ 1000,- Ft
+ 1000,- Ft
 
SMS elő-értesítés
+ 160,- Ft
+ 160,- Ft

Az SMS előértesítés: - A GLS futárszolgálat tájékoztatja a címzettet a csomag kézbesítésének reggelén. A szöveges üzenet tartalmazza a csomag azonosítószámát, a kézbesítés várható idejét egy 3 órás időintervallumban (pl. 10-13 óra között), és a címzetteknek fenntartott Ügyfélszolgálati telefonszámot, ahol a címzett egyeztethet a kiszállítással kapcsolatban. Ha megrendeléséhez az SMS előértesítést igénybe kívánja venni, kérjük a megjegyzés rovatban azt beírni sziveskedjen.

 

A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás 

A LÁNGÕR Szaküzlet, mint kereskedõ és a megrendelõ között létrejött elektronikus szerzõdés nem tekinthetõ írásba foglalt szerzõdésnek, így az nem kerül iktatásra és késõbbiekben papír alapon nem hozzáférhetõ..
Az adott áru megrendelésének idõpontja az az idõpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedõhöz. Megrendelése akkor lép életbe, ha a kereskedõ az automatikus értesítést követõen külön e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolja az Ön megrendelését.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelõsséget nem vállalunk! A termékoldalon található mûszaki adatok és képek tájékoztató jellegûek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára, vagy konkrét igényével keresse munkatársainkat.

A megrendelt termék raktárra érkezéséről, csomagfeladásáról, személyes átvételi lehetőségéről e-mail értesítést küldünk vagy telefoni érdeklődésre tájékoztatást adunk. 

Ha a csomag átvételekor szállítási sérülés látható, a kézbesítő futár jelenlétében ellenőrizni kell a csomag tartalmát és hiány vagy látható sérülés esetén jegyzőkönyvet valamint ha lehetőség van fényképfelvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvet (és fényképet) mielőbb szaküzletünk e-mail címére kérjük megküldeni. A futár távozását követően a csomagsérüléssel járó hibákért sajnos nem tudunk felelősséget vállalni.

 

 Az elállás joga

   Megrendelése során a vásárló élhet a 45/2014. (II.26.) sz. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

"... 4. § (1) A fogyasztó a szerzõdéstõl tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. ..."

  Az elállásban  foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki az árut rendeli, kapja, használja, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

  Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerzõdés (webáruházból történõ rendelés) esetén a terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerzõdéstõl indokolás nélkül elállni, és a terméket a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt saját költségére, az elállás bejelentésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni.

  A termék visszaküldése nem történhet utánvétes fizetéssel. A szaküzlet az igazoltan visszavett termék ellenértékét és kiszállítási költségét a termékkel visszaküldött eredeti számla alapján és annak összegében 14 napon belül fizeti vissza banki vagy postai úton a vevõ választása szerint   

  A fogyasztó a szerzõdés megkötésének (webáruházból történõ rendelésének) a napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolja elállási jogát.

  Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

- olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ,

- kizárólagos rendelésére importálták vagy szerezték be, 

- olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak

- gáz biztonságtechnikát érintő alkatrészek esetén csak a szakszervíz bevizsgálását követően, és annak költségvállalásával (ennek feltételeiről esetenként külön tájékoztatást adunk). 

  Az elállással érintett terméknek eredeti hibátlan állapotban kell visszaérkezni, a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenésért a fogyasztó (vevõ) anyagi felelõsséggel tartozik.

 

Adatvédelem

 Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállitásához szükségesek. 
Az európai adatvédelmi rendelet (GDPR) szerinti adatvédelmi tájékoztatónk a Webáruház oldalain az "Adatvédelmi tájékoztató" menüpont alatt olvasható.

 

 Jótállás

A LÁNGõ
R Tüzeléstechnikai Szaküzlet az általa eladott termékre jótállást
vállal a következõk szerint:

1. Kazánok, cirkók, vízmelegítõk, tûzhelyek, konvektorok, gázégõk, olajégõk
A gyártó által vállalt 1 vagy 2 év , a készülékhez mellékelt jótállási jegyben
foglalt feltételek szerint

2. Egyéb készülékek és termékek 10.000,- Ft vételár felett
1 év jótállás a garanciajegy vagy a garanciát igazoló számla alapján

Egyes termékek esetében a gyártó vagy importõr 10.000 Ft vételár alatt is
lehetõséget ad hosszabb garancia érvényesítésére. A termékek vásárlásakor a jótállás idõtartamáról érdeklõdjön munkatársainknál.

  A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba nem rendeltetésszerû használat, sérülés, szakszerûtlen kezelés, vagy illetéktelen beszerelés, helytelen tárolás, nem megfelelõ feszültség vagy üzemanyag használatának a következménye.
Ilyen esetekben a javítás költségei a vásárlót terhelik.

 

A szaküzletben vásárolt gázkészülék alkatrészt és gázszerelési anyagot csak arra képzett és jogosult szerelő szerelheti be. Az erről szóló igazolás (munkalap vagy számla) a jótállás érvényesítésének feltétele.  

  19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

"
5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 

Szavatosság a 45/2014.(II.26.) sz. Kormány rendelet szerint;

  . Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a vásárolt termék hibája esetén a LÁNGŐR Szaküzlet (vállalkozással) szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől (vásárlástól) számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a LÁNGŐR Szaküzlet eladó vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a LÁNGŐR Szaküzlet (vállalkozás) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint –  termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy (importőr) forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 .........

 

 

Tovább, a termékek oldalra
gázkészülékek, alkatrészek, érzékelők
gázkészülékek, alkatrészek, érzékelők

A LÁNGŐR Tüzeléstechnikai Szaküzlet raktárról kínál gázkészüléket, gázégő- gázkazán és gáztűzhely alkatrészt, gázszerelési anyagot, gáz- és szénmonoxid érzékelőt.

A [WEB áruház] menüpont alatt ajánlatot kérhet, vásárolhat.

WEB áruház szállítási feltételek Adatkezelési tájékoztató

Jelenleg 78 cikkcsoportban, 5275 termék található,ebből akciós áron 78 db !

gázkonvektor gáz olaj kazán olajégo készülék alkatrész futés homéro érzékelo szabályzó termosztát nyomásméro szénmonoxid hofokszabályzó gyújtótrafó szénmonoxid érzékelo manométer szivattyú termoelem golyóscsap gázkészülék cirko tuzhely mágnesszelep